ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ “SIVOTA LEGACY LUXURY VILLAS”
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.
Όταν επισκέπτεσθε, περιηγείστε ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας μέσω οποιασδήποτε ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή/και ολοκληρώνοντας μια κράτηση, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας.
Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της δήλωσης ότι έχετε την νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσετε ή να συμμετάσχετε σε αυτήν την υπηρεσία.
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν με οποιονδήποτε τρόπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Επομένως, ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου μετά τη δημοσίευση των αλλαγών στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης θα σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
1. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος αυτού του Ιστοτόπου χωρίς να χρειάζεται να καταχωρήσετε οποιαδήποτε στοιχεία.
ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
2. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας για δικούς σας σκοπούς και να εκτυπώνετε και να κατεβάζετε υλικό από αυτόν τον Ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείτε το περιεχόμενο αυτού χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου και τυχόν διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου ανήκουν, διαχειρίζονται και παρέχονται από τη Sivota Legacy Luxury Villas και παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση σε σας, με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων Χρήσης.
3. Με τη χρήση, προβολή, μετάδοση, αποθήκευση στην προσωρινή μνήμη, αποθήκευση ή/και με άλλο τρόπο χρήση του Ιστότοπου μας, συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να ισχυριστείτε τυχόν ασάφεια ή σφάλμα σε αυτούς. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, νομοθετήματα, διατάγματα και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς.
4. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο προορίζονται ΜΟΝΟ για προσωπική και μη εμπορική χρήση κάθε χρήστη. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε, μεταδώσετε, παρουσιάσετε, εκτελέσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, παραχωρήσετε την άδεια χρήσης, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταβιβάσετε ή πωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνεται από αυτόν τον Ιστότοπο. Έχετε μόνο μια περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη, ανακτήσιμη άδεια για να δείτε το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτόν τον Ιστότοπο και το υλικό που παρουσιάζετε σε αυτόν, αποκλειστικά για προσωπική χρήση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Απαγορεύεται αυστηρά η εμπορική χρήση αυτού του Ιστοτόπου, εκτός εάν λάβετε ειδική άδεια από την “Sivota Legacy Luxury Villas”.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

5. Συμφωνείτε ότι το υλικό το οποίο κατεβάζετε ή στο οποίο έχετε άλλως πρόσβαση μέσω της χρήσης του Ιστότοπου λαμβάνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προκύπτουσα ζημία στο λογισμικό ή στα συστήματα υπολογιστών ή/και για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων τυχόν προκύψει.

6. Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω Διαδικτύου δεν είναι ποτέ απολύτως ιδιωτική ή ασφαλής.

7. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι σωστές και ακριβείς. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την επάρκεια, την ορθότητα ή την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών και υλικού που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο και οποιεσδήποτε πληροφορίες εμφανίζονται υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στο περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Το περιεχόμενο σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο ή σε σπάνιες περιπτώσεις λανθασμένο και δεν δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο αυτό είναι σωστό ή ενημερωμένο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα λειτουργία του Ιστοτόπου και της Πλατφόρμας μας. Επιπλέον, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή εγγυητική δήλωση ότι η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών, του Ιστότοπου ή της Πλατφόρμας είναι προστατευμένη από ιούς, απειλές ασφαλείας ή άλλες αδυναμίες.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8. Το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου παρέχεται χωρίς όρους ή εγγυήσεις κανενός είδους. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, παρέχουμε πρόσβαση και χρήση σε αυτόν τον Ιστότοπο με βάση το ότι αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις που, εκτός από αυτούς τους Όρους, ενδέχεται να είναι ισχύ σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο.

9. Δεν φέρουμε ευθύνη για το απόρρητο οποιασδήποτε πληροφορίας ή επικοινωνίας ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που επιλέγει ο χρήστης να μεταδώσει μέσω δικτύων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram κ.λπ.), στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω του Ιστοτόπου ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με τη χρήση του Ιστοτόπου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ

10. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα, για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να βλάψει οποιονδήποτε από τους διακομιστές μας ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με οποιονδήποτε από τους διακομιστές μας ή να παρεμποδίσει τη χρήση και την απόλαυση της Πλατφόρμας από οποιοδήποτε άλλο μέρος.

11. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σύστημα hardware ή λογισμικού ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία μέσω της Πλατφόρμας, μέσω άλλων λογαριασμών, συστημάτων υπολογιστών ή δικτύων ή μέσω πειρατείας, κλοπής κωδικού πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου μέσου. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες με οποιοδήποτε μέσο που δεν διατίθεται σκόπιμα μέσω της Πλατφόρμας. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο να δημοσιεύσετε, μεταδώσετε ή διαδώσετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ή μέσω της Πλατφόρμας που είναι ή μπορεί να είναι επιβλαβής, άσεμνη, δυσφημιστική ή άλλως παράνομη ή να ανεβάσετε ή να μεταφέρετε δεδομένα, προγράμματα ή συσκευές που μπορεί να καταστρέψουν ή να μεταδώσουν οποιονδήποτε ιό στον Ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

12. ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ή ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ, ΛΑΘΗ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ Ή ΑΛΛΩΣ, Ή ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

13. Όταν αναρτάτε υλικό σε οποιοδήποτε δικό μας Ιστολόγιο ή Λογαριασμό Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ή κάνοντας αναφορά σε εμάς ή υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό σε εμάς, μας παραχωρείτε αυτόματα (ή εγγυάστε ότι ο κάτοχος του υλικού αυτού παραχωρεί ρητώς) ένα διαρκές, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, προβολής, δημιουργίας παράγωγων έργων και διανομής του υλικού αυτού ή ενσωμάτωσης του υλικού αυτού σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία που είναι τώρα γνωστή ή θα καταστεί γνωστή στο μέλλον σε όλο τον κόσμο.

EΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

14. Τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Ιστοτόπου, δηλαδή δικαιώματα σχετικά με το κείμενο, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα δεδομένα, τις εικόνες, το υλικό και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην “Sivota Legacy Luxury Villas”. Οποιοδήποτε αντίγραφο, αποθήκευση, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή, μετάδοση, προβολή του συνόλου ή μέρους του Ιστότοπου ή των πληροφοριών ή του υλικού που περιέχονται σε αυτόν ή η αναπαραγωγή ή ενσωμάτωση σε χαρτί ή σε ηλεκτρονικά μέσα ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται αυστηρά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

15. Με εξαίρεση τα προσωπικά σας δεδομένα, η χρήση των οποίων καλύπτεται από την Πολιτική Απορρήτου μας, οποιοδήποτε υλικό στέλνετε ή δημοσιεύετε σε αυτόν τον Ιστότοπο θα θεωρείται μη ιδιωτικό και μη εμπιστευτικό. Αν δεν μας ενημερώσετε για το αντίθετο, είμαστε ελεύθεροι να αντιγράψουμε, δημοσιεύσουμε, διανείμουμε, ενσωματώσουμε και χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο το υλικό αυτό για οποιονδήποτε και για όλους τους σκοπούς.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

16. Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που βρίσκονται σε αυτόν τον Ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Δεν έχουμε ελέγξει κάθε ιστότοπο τρίτων και δεν έχουμε καμία ευθύνη γι’ αυτούς τους ιστότοπους τρίτων ή το περιεχόμενό τους. Δεν υποστηρίζουμε τους ιστότοπους τρίτων μερών και δεν κάνουμε δηλώσεις σχετικά με αυτούς ή οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται σε αυτούς. Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστότοπο τρίτου μέρους που συνδέεται με αυτόν τον Ιστότοπο, είναι με δική σας ευθύνη.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

17. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Εάν οποιοσδήποτε όρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης θεωρηθεί άκυρος από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα αυτού του όρου δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των άλλων όρων που θα συνεχίσουν να ισχύουν και να είναι εκτελεστοί.

18. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την εκδίκαση αυτής της διαφοράς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση εμαιλ Info@sivotalegacy.com ή μπορείτε να συμπληρώσετε την Φόρμα Επικοινωνίας μας.